clover_banner_l.gif

โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ

   clamp_gray.gif  วิธีการฝากบ้านไว้ตำรวจ

        สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้จัดทำโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ  โดยประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างท้องที่
        หรือช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่ต้องทิ้งบ้านพักของตนเองไปเป็นเวลานานโดยไม่มีใครดูแล  ซึ่งอาจจะมีคนร้ายฉวยโอกาสเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านได้
        ทางสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ  มีความห่วงใยในทรัพย์สินของประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ  หากประชาชนที่สนใจ
        จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ  หรือโทร.0-4358-1191 และ 0-4358-1635  ได้ตลอดเวลา